ŽELJKO SKOKO: Akrobacije kristala

Željko Skoko je izvanredni profesor na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Laboratorija za mikrostrukturna istraživanja. Znanstveno se bavi istraživanjima strukture i mikrostrukture materijala, prvenstveno metodoma rendgenske difrakcije i elektronske mikroskopije.

DARKO ANDROIĆ: Kako razmišlja Internet?

Darko Androić je izvanredni profesor na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena aktivnost mu je vezana uz najveći elektronski akcelerator na svijetu: JLab. Kao eksperimentalni fizičar bavi se istraživanjima subnukleonskih svojstava materije.

MILIVOJ UROIĆ: Nuklearna fizika i šarene kuglice

Milivoj Uroić je fizičar, znanstvenik koji radi na Institutu Ruđer Bošković u Laboratoriju za nuklearnu fiziku. Posebno istražuje reakcije jezgri s brzim, 14 MeV-skim neutronima. Zanimaju ga i nuklearne reakcije od astrofizičkog značenja (reakcije u unutrašnjosti zvijezda).

DAVOR HORVATIĆ: Fizika pomaže umjetnoj inteligenciji

Davor Horvatić je izvanredni profesor na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjem kvarkovske materije u ranom svemiru i primjenom fizike na kompleksne sustave u interdisciplinarnim područjima. Trenutno mu je fokus na razumljivim modelima umjetne inteligencije koji mogu dovesti do novih otkrića u fizici.

DANKO RADIĆ: Otkrića koja su promijenila svijet

Danko Radić je izvanredni profesor na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo područje znanstvenih istraživanja je teorijska fizika čvrstog stanja, osnovna stanja slomljene simetrije u novim materijalima te fizika nanoelektromehaničkih sustava.

IVANA BAN: Roboti u našem tijelu

Ivana Ban je doktorandica na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. U grupi profesora Nenada Pavina bavi se istraživanjem transporta unutar stanica živih organizama pomoću mikrotubula i molekularnih motora.